Přihláška soustředění / tábor 2016

Judo ZŠ Sadova Čáslav
Údaje o přihlašovaném dítěti


Údaje o rodiči (zákonném zástupci)


Adresa


DalšíPodmínky


Zrušení účasti dítěte na táboře/judocampu 50 – 30 dnů před odjezdem – 50% z celkové částky.
Zrušení účasti dítěte na táboře/judocampu 30 a méně dnů před odjezdem – 100% z celkové částky.
V případě zajištění náhradníka se žádné storno poplatky nehradí!
Cena JUDOCAMPU pro U15,18,21 na 11 dní: 4.600,-Kč
Cena JUDOCAMPU pro U9,11,13 na 8 dní: 3.400,-Kč
Cena SPORTOVNÍHO TÁBORA na 8 dní: 3.500,-Kč
Tábor se musí doplatit do 31.5.2016

Každý účastník zaplatí zálohu ve výši 1000,- Kč v co nejkratším možném termínu, tak aby mu mohla být závazně rezervována účast na letním TÁBOŘE/JUDOCAMPU (možnost zaplacení i celé částky ) na účet 107-1947540207/0100.
Doplacení soustředění do 30.6.2016
Variabilní symbol uvádějte datum narození účastníka ve formátu rok, měsíc, den ( například: 20.8.1976 = 760820) a do popisu jméno účastníka.


* Závazně se přihlašuji a souhlasím s výše uvedenými podmínkami.Chvilku strpení...